ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย คลังวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้าน 20px
ไม่พบรายการที่ท่านค้นหา ให้เราช่วย
เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า
1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหาการจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสีจำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น
2. บริษัทยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ชำระเงิน จนถึงวันที่นำส่งคืนสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100%
3. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีที่สินค้าถูกใช้งานแล้ว และลูกค้าต้องการเปลี่ยนใจโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
สาเหตุการคืน สินค้าที่คืน/เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพ
บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ อุปกรณ์ครบสมบูรณ์ตามมาตรฐาน สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ระยะเวลาการคืนสินค้า
สินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยบริษัทฯ
สินค้าเสียหายจากการขนส่ง
เปลี่ยนใจได้ไม่ว่ากัน*
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้
1. กลุ่มสินค้าภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่น CD, DVD, Blu-ray เป็นต้น
2. กลุ่มสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ และอิเล็คโทรนิค เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
3. กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต เช่น สีผสม ผ้าม่านสั่งตัด ท่อสั่งตัด เป็นต้น
4. กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ (ลงท้ายด้วยเลข 4)
5. สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน เช่น ถ่านไฟฉาย เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
*การเปลี่ยนคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและไม่รับเปลี่ยน/คืนกรณีเปลี่ยนใจในกลุ่มสินค้าที่สงวนสิทธิ์ข้างต้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมดหากต้องการเปลี่ยน-คืนสินค้า
ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า
หากพบปัญหาสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่อีเมลล์ [email protected] หรือ Call Center 1308 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 ของทุกวัน
จุดรับเปลี่ยน - คืนสินค้า: ไทวัสดุทุกสาขา
เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจ่ายคืนตามประเภทของการชำระเงินเมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าโดยวิธีการดังต่อไปนี้ :
  • จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-14 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
  • จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 14 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต
  • กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 45 วันทำการ