ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี
logo_mobile
search
เลือกสาขา
หน้าแรก
เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า
1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหาการจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสีจำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น
2. บริษัทยินดีรับคืนสินค้าภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด


สาเหตุการคืน สภาพของสินค้า
บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ อุปกรณ์ครบสมบูรณ์ตามมาตรฐาน สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ระยะเวลาการคืนสินค้า
1. ได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ระบุในเว็บไซต์ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี สเป็คไม่ตรง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
2. สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง
3. สินค้าเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
4. ซื้อสินค้าผิดรุ่น / เกินความต้องการ
5. สินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่คาดหวัง
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้
1. กลุ่มสินค้าภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องเล่น CD, DVD, Blu-ray เป็นต้น
2. กลุ่มสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ และอิเล็คโทรนิค เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
3. กลุ่มสินค้าหลอดไฟ และฟิวส์
4. กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต/ชั่งน้ำหนัก ทุกชนิด เช่น สีผสม ผ้าม่านสั่งตัด ท่อสั่งตัด เป็นต้น
5. เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า และสินค้าที่ใช้น้ำมันขับเคลื่อน ที่มีการใช้งานแล้ว
6. สินค้ากลุ่มโครงสร้าง เช่น หิน เหล็ก ปูน ทราย
7. กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ (ลงท้ายด้วยเลข 4)
8. สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน เช่น ถ่านไฟฉาย เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

** การเปลี่ยนคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมดหากต้องการเปคืนสินค้า (ในกรณีซื้อสินค้าผิดรุ่น / เกินความต้องการ และ สินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่คาดหวัง)

การคืนสินค้าออนไลน์

1. ลูกค้าต้องทำรายการขอคืนสินค้าผ่านหน้าเว็บไซด์ โดยเข้าไปที่คำสั่งซื้อของฉัน เลือกคำสั่งซื้อที่จะขอคืนสินค้า
2. ระบุเหตุผลและใส่รายละเอียดในการคืนสินค้า พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ
3. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบแจ้งผลการคืนสินค้าเบื้องตันผ่านทางเว็บไซด์
4. หลังจากคำขอคืนได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ลูกค้านำส่งสินค้าคืนที่สาขาได้ 3 วิธี
  - ลูกค้านำสินค้าไปคืนที่สาขาไทวัสดุด้วยตนเอง
  - ลูกค้าให้สาขาเข้าไปรับคืนสินค้า ตามที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  - ลูกค้านำสินค้าคืนที่เคาท์เตอร์บริการลูกค้า สาขาที่ลูกค้าซื้อสินค้า
5. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนสินค้าที่ เมนูรายการคืนสินค้า/คืนเงิน
6. เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากสินค้าไม่สามารถรับคืนได้
 
สำหรับการขอคืนสินค้าออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณารวดเร็ว ลูกค้าจำเป็นต้องระบุหลักฐานที่สอดคล้องกับเหตุผลในการขอคืนสินค้า 
คำแนะนำ: ขนาดของรูปภาพจะต้องไม่เกิน 5MB และวิดีโอจะต้องไม่เกิน 30MB หรือ 1 นาที กรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ แนะนำให้คุณลดขนาดไฟล์หรือทำการอัพโหลดผ่าน Google Drive และเปิดเป็นสาธารณะ โดยสามารถศึกษาวิธีการได้ที่นี่


ตัวอย่างการส่งภาพประกอบการการพิจารณาคำขอคืนสินค้าออนไลน์

กรณีที่ 1: ได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ระบุในเว็บไซต์ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี สเป็คไม่ตรง

·      รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยภ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน

·      รูปภาพรายละเอียดสินค้าที่พบปัญหา


ตัวอย่างภาพสินค้าไม่ตรงปก
ภาพสินค้าที่ได้รับ

ภาพสินค้าใน website


กรณีที่ 2: สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง

 • รูปภาพกล่องสินค้าภายในและภายนอก
    


 • รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยถ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน
  ตัวอย่าง รูปพัสดุภายนอกและภายใน
    


 • รูปภาพสินค้าบริเวณที่เสียหาย
  ตัวอย่าง สินค้ามีรอยบุบไม่สามารถใช้งานได้


กรณีที่ 3: สินค้าเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้

 • รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยถ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน
  ตัวอย่าง สินค้ามีรอยบุบไม่สามารถใช้งานได้


 • รูปภาพ/วิดีโอ สินค้าบริเวณที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้
  ตัวอย่าง สินค้าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้


กรณีที่ 4: ซื้อสินค้าผิดรุ่น /  เกินความต้องการ

·      รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยภ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน

** โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการทดลองหรือการใช้งานมาก่อน

กรณีที่ 5: สินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่คาดหวัง

·      รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยถ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน


หากพบปัญหาสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่อีเมลล์ [email protected] หรือ Call Center 1308 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 ของทุกวัน

จุดรับเปลี่ยน - คืนสินค้า: ไทวัสดุทุกสาขา


เงื่อนไขการคืนค่าสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจ่ายคืนตามประเภทของการชำระเงิน หลังทางบริษัทได้รับสินค้าจากลูกค้า และยืนยันการรับคืนแล้วเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าโดยวิธีการดังต่อไปนี้ :

·      จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-14 วันทำการ หลังจากยืนยันการรับคืนสินค้า

·      จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต คืนเงินในรอบบัญชีถัดไป

·      จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเดบิต ภายใน 7-15 วันทำการ ภายใต้เงื่อนไขของธนาคาร


หมายเหตุ: กรณีที่มีใช้คะแนน T1 ในการชำระค่าสินค้า  ลูกค้าจะได้รับคืนเป็นคูปองเงินสดแทน