ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี
logo_mobile
search
เลือกสาขา
หน้าแรก
เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า
1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหาการจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสีจำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น
2. บริษัทยินดีรับคืนสินค้าภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด


สาเหตุการคืน สภาพของสินค้า
บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ อุปกรณ์ครบสมบูรณ์ตามมาตรฐาน สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ระยะเวลาการคืนสินค้า
1. ได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ระบุในเว็บไซต์ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี สเป็คไม่ตรง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
2. สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง
3. สินค้าเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
4. ซื้อสินค้าผิดรุ่น / เกินความต้องการ
5. สินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่คาดหวัง

** การคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมดหากต้องการคืนสินค้า (ในกรณีซื้อสินค้าผิดรุ่น / เกินความต้องการ และ สินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่คาดหวัง)

การคืนสินค้าออนไลน์

1. ลูกค้าต้องทำรายการขอคืนสินค้าผ่านหน้าเว็บไซด์ โดยเข้าไปที่คำสั่งซื้อของฉัน เลือกคำสั่งซื้อที่จะขอคืนสินค้า
2. ระบุเหตุผลและใส่รายละเอียดในการคืนสินค้า พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ
3. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบแจ้งผลการคืนสินค้าเบื้องตันผ่านทางเว็บไซด์
4. หลังจากคำขอคืนได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ลูกค้านำส่งสินค้าคืนที่สาขาได้ 3 วิธี
  - ลูกค้านำสินค้าไปคืนที่สาขาไทวัสดุด้วยตนเอง
  - ลูกค้าให้สาขาเข้าไปรับคืนสินค้า ตามที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  - ลูกค้านำสินค้าคืนที่เคาท์เตอร์บริการลูกค้า สาขาที่ลูกค้าซื้อสินค้า
5. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนสินค้าที่ เมนูรายการคืนสินค้า/คืนเงิน
6. เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากสินค้าไม่สามารถรับคืนได้
 
สำหรับการขอคืนสินค้าออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณารวดเร็ว ลูกค้าจำเป็นต้องระบุหลักฐานที่สอดคล้องกับเหตุผลในการขอคืนสินค้า 
คำแนะนำ: ขนาดของรูปภาพจะต้องไม่เกิน 5MB และวิดีโอจะต้องไม่เกิน 30MB หรือ 1 นาที กรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ แนะนำให้คุณลดขนาดไฟล์หรือทำการอัพโหลดผ่าน Google Drive และเปิดเป็นสาธารณะ โดยสามารถศึกษาวิธีการได้ที่นี่


ตัวอย่างการส่งภาพประกอบการการพิจารณาคำขอคืนสินค้าออนไลน์

กรณีที่ 1: ได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ระบุในเว็บไซต์ เช่น ผิดรุ่น ผิดสี สเป็คไม่ตรง

·      รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยภ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน

·      รูปภาพรายละเอียดสินค้าที่พบปัญหา


ตัวอย่างภาพสินค้าไม่ตรงปก
ภาพสินค้าที่ได้รับ

ภาพสินค้าใน website


กรณีที่ 2: สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง

 • รูปภาพกล่องสินค้าภายในและภายนอก
    


 • รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยถ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน
  ตัวอย่าง รูปพัสดุภายนอกและภายใน
    


 • รูปภาพสินค้าบริเวณที่เสียหาย
  ตัวอย่าง สินค้ามีรอยบุบไม่สามารถใช้งานได้


กรณีที่ 3: สินค้าเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้

 • รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยถ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน
  ตัวอย่าง สินค้ามีรอยบุบไม่สามารถใช้งานได้


 • รูปภาพ/วิดีโอ สินค้าบริเวณที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้
  ตัวอย่าง สินค้าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้


กรณีที่ 4: ซื้อสินค้าผิดรุ่น /  เกินความต้องการ

·      รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยภ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน

** โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการทดลองหรือการใช้งานมาก่อน

กรณีที่ 5: สินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่คาดหวัง

·      รูปภาพ/วิดีโอ ของสินค้าที่ได้รับ โดยถ่ายภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน


หากพบปัญหาสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่อีเมลล์ [email protected] หรือ Call Center 1308 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 ของทุกวัน

จุดรับเปลี่ยน - คืนสินค้า: ไทวัสดุทุกสาขา


เงื่อนไขการคืนค่าสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจ่ายคืนตามประเภทของการชำระเงิน หลังทางบริษัทได้รับสินค้าจากลูกค้า และยืนยันการรับคืนแล้วเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าโดยวิธีการดังต่อไปนี้ :


     ·      จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต คืนเงินในรอบบัญชีถัดไป

     ·      จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเดบิต ภายใน 7-14 วันทำการ ภายใต้เงื่อนไขของธนาคาร

     ·      จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-14 วันทำการ 


หมายเหตุ: กรณีลูกกค้าชำระเงินด้วยวิธีโอนเงิน และออกใบกำกับภาษีในนามนิติบุคคล  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร (ในนามบริษัทตามข้อมูลใบกำกับภาษี) โดยขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. สำเนาเอกสารภพ.09 หรือ สำเนาภพ.20 หรือ หนังสือรับรองบริษัท 

 2. สำเนาหน้า BookBank (ในนามบริษัท)