ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี
logo_mobile
search
เลือกสาขา
หน้าแรก
ช้อปสี DELTA Beger Captain แจกบัตรกำนัล รวมมูลค่า 3,000 บาท*

เงื่อนไขการสะสม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิก The1 และเป็นสมาชิก www.thaiwatsadu.com
2. จำกัด 1 สมาชิก ต่อ 1 สิทธิ์การร่วมกิจกรรม ไม่สามารถรวมยอดซื้อจากหมายเลขสมาชิกอื่นได้
3. การสะสมยอดซื้อจะต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือ แอปไทวัสดุระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น
4. ยอดการสะสมจะเป็นยอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้นหากมีการทำคืนสินค้าจะหักยอดออกจากการสะสม
5. สินค้าที่ไม่ร่วมการสะสม ได้แก่ สินค้าราคาลงท้ายเลข 4 ค่าขนส่ง และค่าบริการต่างๆ
6. ผู้มียอดซื้อสะสมตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไปจะได้รับการจัดอันดับ เพื่อเข้าร่วมรับรางวัลบัตรกำนัลเงินสดดิจิทัลสูงสุด 3,000 บาท
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากตรวจพบการร่วมกิจกรรมอย่างผิดเงื่อนไข
9. ผู้ได้รับรางวัลสามารถตรวจสอบบัตรกำนัลเงินสดดิจิทัลจากบัญชีของคุณ หน้าคูปองของฉัน บนเว็บไซต์ และ แอปไทวัสดุ ในวันที่ 8 ส.ค. 2567
10. รางวัลบัตรกำนัลเงินสดดิจิทัล หมดอายุ 30 ก.ย. 2567
11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด