ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี
logo_mobile
search
เลือกสาขา
ปุ๋ยเคมี / ปุ๋ยอินทรีย์ / ยาฆ่าหญ้า
รายการที่ 1 - 48 จาก 60 รายการ
กากน้ำตาล NONG DUEN ขนาด 2 กก.
NONG DUEN
กากน้ำตาล NONG DUEN ขนาด 2 กก.
รหัสสินค้า: 60202337
(1)
฿
73
/EACH
compare

ยาฆ่าหญ้า

สำหรับผู้ที่รักสวนเป็นชีวิตจิตใจ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพการเกษตร สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีติดไว้ นอกจาก ดิน เปลือกมะพร้าว แกลบ คงจะขาด ยาฆ่าหญ้า และ ปุ๋ยอินทรีย์ไปไม่ได้ เพื่อช่วยดูแลสวนและผลผลิตของเราให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ แต่จะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมนั้น ไทวัสดุ มาแนะนำถึงการใช้งานของยาฆ่าหญ้าและปุ๋ยอินทรีย์แต่ละประเภทกัน 

ประโยชน์ของการใช้ยาฆ่าหญ้าและปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร 

ประโยชน์ของยาฆ่าหญ้า หลัก ๆ แล้วจะช่วยในการกำจัดวัชพืช ที่มารบกวนหรือทำลายผลผลิตที่คุณได้ทำการเพาะปลูกอย่างผัก ผลไม้ ธัญพืชตามแปลงสวนต่าง ๆ และควรเลือกใช้ในรูปแบบที่ไม่ทำลายผลผลิตของคุณ รวมถึงสามารถสลายทางอากาศ น้ำและดินได้ดี เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ 
สำหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จะมีจุดประสงค์ช่วยปรับปรุงสภาพดินความเป็นกรด-ด่างใช้ในการเพาะปลูกให้ดีขึ้น เพิ่มความสามารถให้ดินอุ้มน้ำ เพิ่มแร่ธาตุและเก็บสารอาหารให้อยู่ในดินได้นานขึ้น เพื่อช่วยเร่งให้ผลผลิตเจริญเติบโตและมีคุณภาพที่ดี 

ประเภทของยาฆ่าหญ้า และปุ๋ยอินทรีย์ 

ยาฆ่าหญ้าและปุ๋ยอินทรีย์ มีหลายประเภทและมีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ 
ประเภทของยาฆ่าหญ้า 
 • ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชก่อนปลูกพืช  
จะมีสารเคมีที่ประกอบด้วย ไกลโฟเซต (Glyphosate) กรัมม็อกโซน (Gramoxone) ใช้ในการพ่นก่อนดินที่ต้องการจะปลูกพืช เพื่อฆ่าวัชพืชที่ขึ้นก่อนหน้าภายในแปลงและสวนคุณ หลังจากนั้นจึงเตรียมไถหน้าดิน 
 • ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชก่อนงอก 
มีอีกชื่อเรียกว่า ยาคุมหญ้า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารเคมี บิวทาคลอร์ (Butachlor) เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor) ออกซาไดอะซอน (Oxadiazon) ใช้ฉีดพ่นหลังจากทำการปลูกพืชหรือก่อนที่วัชพืชจะงอกไม่เกิน 10 วัน โดยควรฉีกไปที่พื้นผิวของดินที่มีความชื้นอย่างเหมาะสม เพื่อไปทำลายเมล็ด ราก และยอดอ่อนของวัชพืชใต้ดิน 
 • ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากพืชงอก

เป็นสารเคมีที่ใช้หลังจากวัชพืชงอกขึ้นมากแล้วที่มากกว่า 10 วัน ควรฉีดที่วัชพืชโดยตรงหรือให้ใกล้กับวัชพืชมากที่สุด เพื่อช่วยฆ่าหญ้าหรือชะลอการเจริญเติบโตของหญ้า 

ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ 
 • ปุ๋ยหมัก  
เกิดจากการหมักวัตถุดิบที่เหลือทิ้งอย่างแกลบ เศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ นำมาหมักรวมกัน โดยลักษณะที่ดีของปุ๋ยหมักนั้นควรจะมีลักษณะสีน้ำตาลปนดำ มีสัมผัสที่อ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ปัจจุบันมีในรูปแบบอัดเม็ดและน้ำ เพื่อเพิ่มความสะดวก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ที่ควรใส่ระหว่างการเตรียมแปลงปลูกหรือโรยหน้าดินหลังจากพืชเจริญเติบโตแล้ว 
 • ปุ๋ยคอก  
เป็นการนำมูลสัตว์ที่มีคุณภาพอย่างมูลของวัว ไก่ เป็ด หมู ไส้เดือน หรือค้างคาว ซึ่งมีทั้งในรูปแบบน้ำหรืออัดเม็ด ใช้ในการผสมกับดินที่เตรียมปลูกและไถกลบ หรืออาจใช้ตอนผลผลิตเจริญเติบโตแล้วได้ ซึ่งปุ๋ยประเภทนี้จะช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินให้พืชได้ทำการดูดซึม 
 • ปุ๋ยชีวภาพ  
ปุ๋ยชีวภาพ เป็นการนำเอาจุลินทรีย์มาผสมกับดิน ส่วนใหญ่มักใช้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ E.M. (Effective Microorganisms) และกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria : PSB) มีส่วนช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดี ทำให้พืชแข็งแรง และยังสามารถใช้ได้กับพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้ทุกประเภท เพียงแค่ฉีดหรือรดเดือนละ 1 ครั้ง 

คำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้า และปุ๋ยอินทรีย์ 

 1. ควรเลือกใช้ยาฆ่าหญ้าที่เหมาะสมกับชนิดของวัชพืช ที่มีความสลายตัวเร็วและมีสารเคมีที่ไม่รุนแรง
 2. ไม่ควรทิ้งยาฆ่าหญ้าที่ผสมไว้แล้วในถังยาเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนโลหะหรือพลาสติกของตัวถังและอาจนำไปสู่การอุดตันบริเวณหัวฉีดได้
 3. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือยาฆ่าหญ้าบริเวณที่พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ในดินก่อนปลูก หรือรอบหน้าดินที่ใกล้กับพืชเมื่อเจริญเติบโตแล้ว
 4. ใช้ยาฆ่าหญ้าและปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำที่บรรจุบนฉลากผลิตภัณฑ์
 5. เว้นระยะในการเก็บหลังฉีดตามระยะเวลาที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ ไม่ควรเก็บทันที เพราะผลผลิตอาจไม่ได้คุณภาพและมีสารตกค้างที่เป็นอันตราย
 6. ไม่ควรสัมผัสกับยาฆ่าหญ้าหรือปุ๋ยอินทรีย์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเม็ดและฉีดพ่น ควรสวมหน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบูท เพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมี เพราะอาจทำให้เกิดการแพ้รุนแรงได้
 7. ล้างมือหรืออาบน้ำให้สะอาดทุกครั้งหลังจากพ่นยาฆ่าหญ้าและปุ๋ยอินทรีย์ 

ชอปปิงสินค้า ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยอินทรีย์ ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง กับไทวัสดุ 

สัมผัสประสบการณ์ชอปปิงสินค้าเพื่อบ้านบนโลกออนไลน์ได้แล้ววันนี้กับ ไทวัสดุ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย จำหน่าย ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สั่งง่าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกรับสินค้าที่สาขาด้วยตนเอง หรือเลือกรับสินค้าที่บ้าน บริการจัดส่งทั่วประเทศ สั่งผ่านออนไลน์ได้ที่ thaiwatsadu.com หรือติดต่อผ่านช่องทาง Chat & Shop LINE @thaiwatsadu โทร. 1308   

อ่านเพิ่มเติม