ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี
logo_mobile
search
เลือกสาขา
menu_topicเหล็ก
ศูนย์รวมเหล็กก่อสร้างคุณภาพสูง เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง เหล็กฉีก เหล็กแผ่น เหล็กแป๊บ เหล็กตัวซี เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย หาซื้อได้แล้วที่ ไทวัสดุ

เหล็กเพื่องานฐานราก
เหล็กเพื่องานฐานราก

เหล็ก

ไทวัสดุ ศูนย์รวมจัดจำหน่ายเหล็กก่อสร้างคุณภาพสูง มีประเภทเหล็กให้เลือกใช้หลากหลาย อาทิเช่น เหล็กเส้น, เหล็กรูปพรรณ, เหล็กฉาก, เหล็กกล่อง, เหล็กฉีก, เหล็กแผ่น, เหล็กแป๊บ, เหล็กตัวซี, เหล็กกลม, เหล็กข้ออ้อย, เหล็กรู, เหล็กกัลวาไนซ์, ไวร์เมช, ฟุตติ้ง, เสาเอ็น, รวมไปถึงสินค้าเหล็กลวดหนาม และตะแกรงเหล็กทั่วไป เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือนำมาแปรรูปเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทางไทวัสดุได้มีการคัดเลือกเหล็กที่มีคุณภาพ ราคาเหล็กถูก เพื่อผู้ใช้งานทุกท่าน สามารถเลือกดูสินค้าเหล็กประเภทต่าง ๆ ที่ไทวัสดุจัดจำหน่ายได้ตามนี้

1. เหล็กเพื่องานฐานราก

 • เหล็กเส้นกลม (Round Bar) : ใช้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะผิวเหล็กเส้นเป็นแบบเรียบเกลี้ยง ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน มอก. 20-2559 ชั้นคุณภาพ SR24 เหล็กเส้นกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 / 9 / 12 / 15 / 19 / 25 มม. ความยาว 10 เมตร
 • เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) : ใช้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กข้ออ้อยมีลักษณะผิวเป็นบั้ง (Transverse Ribs) หรือครีบ (Longitudinal Ribs) เพื่อเสริมแรงยึดระหว่างเหล็กกับคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 24-2559 เหล็กข้ออ้อยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 28 / 32 มม. ความยาว 10 และ 12 เมตร
 • ไวร์เมช (Wire Mesh) : ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปที่เชื่อมติดกันเป็นตะแกรงเพื่อเสริมแรงคอนกรีต ทอเป็นตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยมใช้ไวร์เมชแทนการผูกเหล็ก ไวร์เมชมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 2.8-6 มม.

2. เหล็กเพื่องานโครงสร้าง

 • เหล็กตัวซี (Lip Channel) : เหล็กที่ผลิตด้วยการรีดร้อนให้ได้สัดส่วน มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร นิยมใช้เหล็กตัวซีสำหรับงานทำโครงสร้างหลังคา บ้านพักที่อยู่อาศัย แปหลังคา หรือเสาค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เหล็กตัวซีมีความหนา 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 / 4.5 มม. ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
 • เหล็กรางน้ำ (Channel) : เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะคล้ายรูปตัวยู (U) หน้าตัดเรียบ ปีกทั้งสองด้านเท่ากัน มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น รางหล่อ รางหนา รางซี นิยมนำเหล็กรางน้ำไปใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงเหล็กหลังคาโรงงาน โกดัง ทำแปหลังคา คาน เสา งานบันได งานสะพาน เสาตอม่อ ฯลฯ เหล็กรางน้ำมีความหนา 1.3-1.4 / 2.0 มม. ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange Beam) : เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีรูปทรงคล้ายเหล็กเอชบีมและเหล็กไอบีม แต่มีความกว้างของแผ่นตรงกลางมากกว่าปีกทั้ง 2 ข้าง และมีขนาดบางกว่า แต่ยังแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ดี เหมาะกับงานโครงสร้าง ก่อสร้างอาคาร โรงงานขนาดใหญ่ และงานเชื่อม เหล็กไวด์แฟรงค์มีความยาว 6 และ 9 เมตร
 • เหล็กเอชบีม (H-Beam) : เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) ขนาดความสูง และความกว้างแต่ละด้านเท่ากัน มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น เหล็กตัวเอช เสาเอช เหล็กปีกไอ เสาบีม ผลิตตามมาตรฐาน มอก.บังคับ 1227 เหมาะสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ ใช้ทำเสาและคาน เหล็กเอชบีม (H-Beam) มีความยาว 6 และ 9 เมตร
 • เหล็กไอบีม (I-Beam) : เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน บริเวณปีกจะเป็นมุมลบเหลี่ยม แผ่นเอียง ความกว้างและความสูงแต่ละด้านไม่เท่ากัน โคนเหล็กมีปีกหนา ทำให้การรับน้ำหนักการสั่นสะเทือนดี ผลิตตามมาตรฐาน มอก.บังคับ 1227 เหมาะสำหรับใช้ทำรางเครนในโรงงานอุตสาหกรรม งานเครื่องจักร ทำเสา คาน ฯลฯ เหล็กไอบีม (I-Beam) มีความยาว 6 และ 12 เมตร

3. เหล็กแป๊ป

 • เหล็กแป๊บกลมดำ (Carbon Steel Tubes) : เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม มีชื่อเรียกอื่น ๆ ว่า ท่อเหล็กดำ เหล็กท่อกลมดำ แป๊บดำ หรือท่อดำ ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 1/2-6 นิ้ว เหล็กแป๊บกลมดำนิยมนำมาใช้เป็นท่อลำเลียง ท่อการประปา ท่อชลประทาน และงานโครงสร้างทั่วไป
 • แป๊บแบน (Carbon Steel Tube) : เหล็กรูปพรรณรีดเย็น เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมฉากที่เรียบคม ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1-6 มม. เหล็กแป๊บแบนเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก เช่น เสา คาน นั่งร้าน ผนัง ประตู ชั้นวางของ รั้ว
 • แป็บโปร่ง (Carbon Steel Square Tube) : เหล็กรูปพรรณรีดเย็น เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมฉากที่เรียบคม มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น เหล็กกล่อง แป๊ปโปร่ง ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1-4.5 มม. เหล็กแป็บโปร่งเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก เช่น เสา คาน นั่งร้าน ผนัง ประตู ชั้นวางของ รั้ว
 • แป๊บแบนกัลวาไนซ์ (Galvanized Carbon Steel Tube) : เหล็กรูปพรรณรีดเย็น เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมฉากที่เรียบคม ชุบกัลวาไนซ์และสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.2-2.3 มม. เหล็กแป๊บแบนกัลวาไนซ์เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก เช่น เสา คาน นั่งร้าน ผนัง ประตู ชั้นวางของ รั้ว
 • แป๊บโปร่งกัลวาไนซ์ (Galvanized Carbon Steel Square Tube) : เหล็กรูปพรรณรีดเย็น เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมฉากที่เรียบคม ชุบกัลป์วาไนซ์และสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น เหล็กกล่อง กล่อง แป๊ปโปร่ง ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.2-2.3 มม. เหล็กแป๊บโปร่งกัลวาไนซ์ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก เช่น เสา คาน นั่งร้าน ผนัง ประตู ชั้นวางของ รั้ว
 • เหล็กฉาก (Equal Angle Bar) : เหล็กฉากหรือเหล็กมุม เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน รูปทรงตั้งฉากคล้ายตัว L เท่ากันทั้งสองด้าน มีผิวเรียบ ผลิตตามมาตรฐานมอก. 1227-2558 ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 3-9 มม. เหล็กฉากนิยมใช้ทำโครงสร้างหลังคา เสาโกดัง เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ ขณะที่เหล็กฉากขนาดเล็กนิยมใช้ทำโครงสร้างเบาะรถยนต์ ชั้นวางของอเนกประสงค์ รถเข็น เป็นต้น
 • เหล็กฉากเจาะรู (Slotted Angle) : ลักษณะรูปทรงตั้งฉากคล้ายตัว L เท่ากันทั้งสองด้าน นิยมใช้เหล็กฉากเจาะรูทำชั้นวางของ หรือประกอบโครงสร้างต่าง ๆ มีความหนา 1.2 / 1.6 / 1.8 มม. ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร

4. เหล็กอเนกประสงค์

 • เหล็กแผ่นดำ (Steel Plate) : ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น เหล็กแผ่นเรียบ เหล็กชีท นิยมนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป งานปูพื้น งานเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ และงานต่อเรือ เหล็กแผ่นดำมีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 1.2-25 มม.
 • เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate, Diamond Plate) : ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเป็นลวดลายนูนคล้ายเมล็ดข้าว รองรับน้ำหนักได้มากกว่าเหล็กแผ่นเรียบธรรมดา มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น เหล็กตีนไก่ เหล็กตีนเป็ด เหล็กลายดอกลาย นิยมนำไปใช้ปูพื้นทางเดิน ทำบันไดต่าง ๆ หรือพื้นรถบรรทุกเพื่อป้องกันการลื่นล้ม เหล็กแผ่นลายมีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 2-4.5 มม.
 • ท่อเคลือบสังกะสี (Galvanized Pipe) : เป็นเหล็กท่อดำนำไปชุบกัลวาไนซ์และสังกะสี แบ่งความหนาโดยการคาดสีต่าง ๆ เช่น ขนาดหนาสุด คาดสีเขียว และขนาดบางสุด คาดสีแดง, คาดสีน้ำเงิน, คาดสีเหลือง ตามลำดับ มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ท่อประปา ท่อเหล็กอาบสังกะสี แป๊บน้ำ หรือแป๊บประปา นิยมใช้ในงานเดินท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน และงานเดินสายไฟนอกอาคาร หรืองานขึ้นรูปโครงสร้างต่าง ๆ ท่อเคลือบสังกะสีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 1/2-4 นิ้ว ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
 • เหล็กแบนตัด (Steel Flat Bar) : ลักษณะเป็นแผ่นยาวรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทนต่อแรงยืดหรือพับได้ดี นิยมนำไปใช้งานเชื่อมประกอบรางระบายน้ำ แหนบรถยนต์ งานทำฝาตะแกรงและฝาท่อ เหล็กแบนตัดมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1-3 นิ้ว ความหนา 3 และ 6 มม.

5. เหล็กสำเร็จรูป

 • เหล็กปลอก (Stirrup) : ใช้เสริมเสาหรือคานสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในแนวขวาง เส้นเหล็กเป็นลักษณะทรงกลม ดัดงอเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจตุรัสตามการใช้งาน เหมาะสำหรับงานวางรากฐานโครงสร้าง เหล็กปลอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ตามมาตรฐาน
 • ฟุตติ้งสำเร็จรูป (Footing) : เหล็กเสริมคอนกรีตที่ผ่านกระบวนการตัด-ดัดด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ผลิตตามมาตรฐาน มอก.138-2535 นิยมใช้ฟุตติ้งสำเร็จรูปกับเสาสำเร็จรูป เพื่อในงานวางรากฐานโครงสร้าง ช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างและประหยัดเวลาในการทำงานได้เพิ่มมากขึ้น
 • เสาสำเร็จรูป (Pole) : เหล็กเสริมคอนกรีตที่ผ่านกระบวนการตัด-ดัดด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก 12 มม. มีความยาวให้เลือก 3 และ 5 เมตร เหมาะใช้เสาสำเร็จรูปกับงานวางรากฐานโครงสร้างทั่วไป
 • เสาเอ็นทับหลัง (Column) : เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำคุณภาพสูง รองรับแรงดึงได้มาก ใช้ในการยึดรับน้ำหนักผนังบริเวณวงกบประตูหรือหน้าต่าง เสาเอ็นทับหลังมีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 30-50 เมตร

6. สินค้าเหล็กใช้งานทั่วไป

 • ตะปู (Nail) : ประเภทของตะปูมีให้เลือกใช้งาน 4 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ส่วนมากทำมาจากเหล็ก ใช้ในการยึดติดวัตถุต่าง ๆ ในงานไม้ งานก่อสร้าง มีให้เลือกใช้ทั้งตะปูสำหรับงานไม้ สำหรับงานเหล็ก ตะปูสำหรับงานคอนกรีต และตะปูสำหรับงานสังกะสี
 • ลวดหนาม (Barbed Wire) : มีลักษณะเป็นเส้นลวดเหล็กที่มีหนามแหลมคม ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนใหญ่ผลิตจากลวดเหล็กชุบสังกะสี นิยมใช้ทำแนวรั้วป้องกันคนและสัตว์บุกรุกพื้นที่ มีขนาดน้ำหนักมาตรฐาน 5 และ 10 กก.
 • ตาข่ายถัก (Chain Link) : มีลักษณะช่องตาข่ายเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผ่านกระบวนการถักร้อยเป็นเกลียวด้วยเครื่องจักร ส่วนใหญ่ผลิตจากลวดเหล็กชุบสังกะสี นิยมใช้ทำแนวรั้วป้องกันคนและสัตว์บุกรุกพื้นที่ มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ตะแกรงถักตาข่าย
 • ตะแกรงเหล็ก (Perforated Mesh) : นิยมใช้ทำรั้วราวระเบียง ตกแต่งฝ้าผนังเพดาน ปูพื้นทางเดิน ทำตะแกรงระบายน้ำ หรือทำชั้นวางของต่าง ๆ มีขนาดรูเจาะตะแกรงและความหนาเท่ากันทั่วทั้งแผ่น
 • รั้วตาข่าย (Hinge Joint Fence) : ผลิตจากลวดแรงดึงสูง ทนสนิมได้นานกว่ารั้วลวดหนามทั่วไป มีลักษณะปมถักแบบพันเกลียว นิยมใช้ล้อมรั้วกั้นอาณาเขตพื้นที่ หรือล้อมรั้วคอกสัตว์ทั่วไป
 • อุปกรณ์ติดตั้งรั้วตาข่าย-ลวดหนาม : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งร่วมกับรั้วตาข่าย อาทิเช่น เสาเหล็กกลมทั่วไป เสารั้ว Y-Post ข้อต่อสามทางลด และอุปกรณ์พันลวด

ช้อปปิ้งสินค้า เครื่องมือก่อสร้าง ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง กับไทวัสดุ

สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสินค้าเพื่อบ้านบนโลกออนไลน์ได้แล้ววันนี้กับ ไทวัสดุ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย จำหน่าย เหล็กก่อสร้าง หลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กเพื่องานฐานราก เหล็กเพื่องานโครงสร้าง เช่น เหล็กเส้น แป๊ปกลม เหล็กตัวซี สั่งง่าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกรับสินค้าที่สาขาด้วยตนเอง หรือเลือกรับสินค้าที่บ้าน บริการจัดส่งทั่วประเทศ สั่งผ่านออนไลน์ได้ที่ thaiwatsadu.com หรือติดต่อผ่านช่องทาง Chat & Shop LINE @thaiwatsadu โทร. 1308 

อ่านเพิ่มเติม