เงื่อนไขการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

 1. รับชำระค่าสินค้าตั้งแต่มูลค่า 500 บาทขึ้นไป
 2. ไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ยกเว้นสินค้ากลุ่มโครงสร้าง คิดค่าธรรมเนียม 1.5% ตามรายการดังต่อไปนี้
  • สินค้ากลุ่มเหล็ก ได้แก่ เหล็กเส้น, เหล็กรูปพรรณ, ตะปู, ลวดผูกเหล็ก, ลวดขาว, ตาข่าย, ตะแกรงเหล็กทุกชนิด
  • สินค้ากลุ่มฝ้าเพดาน ได้แก่ ยิปซั่มบอร์ดทุกชนิด, กระเบื้องแผ่นเรียบ ,เฟล็กซี่บอร์ด, วีว่าบอร์ด
  • สินค้ากลุ่มไม้ฝา ได้แก่ ไม้ฝา ทุกรุ่น ทุกแบรนด์
  • สินค้ากลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา ได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคาทุกชนิด, อุปกรณ์ครอบทุกชนิด
  • สินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  • สินค้ากลุ่มสังกะสี ได้แก่ หลังคาสังกะสี ทุกขนาด ทุกสี, สังกะสีแผ่นเรียบ ทุกสี ทุกขนาด, เมทัลชีท
  • สินค้ากลุ่มอิฐ ได้แก่ อิฐมวลเบาทุกขนาด, อิฐแดง, อิฐบล็อค
 

 ไทวัสดุ รับประกันราคาขายต่ำสุด โดยจ่ายคืนส่วนต่างของราคาสินค้าภายใน 30 วัน หลังจากลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว พบว่าสินค้าที่ซื้อไปจากไทวัสดุมีราคาสูงกว่าห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าอื่น ซึ่งอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันกับไทวัสดุ โดยต้องนำเอกสารหลักฐานมายืนยันเพื่อรับคืนส่วนต่างได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า

เงื่อนไขและข้อยกเว้นในการคืนเงินส่วนต่างราคาสินค้า
 1. ประเภทสินค้า ต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน โดยมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด ดังนี้คือ
  • รุ่นขนาดเดียวกัน รวมทั้งสี และลวดลายเดียวกันทั้งหมด
  • ชิ้นส่วนภายในเหมือนกัน และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
  • ผลิตจากประเทศเดียวกัน
  • หีบห่อ และการบรรจุเหมือนกัน
  1.1 กรณีที่เป็นสินค้าซึ่งมีการรับประกันคุณภาพ จะต้องมีระยะเวลาการรับประกันที่เท่ากันบนเงื่อนไขที่เหมือนกันจากผู้ผลิต / โรงงาน
  1.2 กรณีที่เป็นสินค้าซึ่งมีการขายควบคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้ารายการเดียวกัน หรือต่างรายการนำมาจัดรวมในหีบห่อเดียวกัน หรือเป็นการขายพร้อมของแถมจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  1.3 ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในสต๊อกพร้อมจำหน่ายทันที โดยไม่ต้องสั่งทำ / สั่งซื้อพิเศษ และมีจำนวนไม่จำกัด ( หมายถึง หากขายสินค้าหมดสามารถสั่งเพิ่มได้)
  1.4 สินค้าที่ยกเว้นการรับประกันราคาถูกกว่าร้านค้าอื่น ได้แก่ สินค้าจัดรายการ สินค้าลดล้างสต็อค สินค้ากลุ่มโครงสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ฯลฯ
  1.5 ประเภทการซื้อสินค้า ที่ยกเว้นการรับประกันราคา คือ สินค้าสั่งทำ / สั่งพิเศษ มัดจำค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน

 2. การรับประกันราคา
  2.1 เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว โดยระบุอยู่ในเอกสารอย่างชัดเจน
  2.2 เป็นราคาที่กำหนดโดยคิดจากฐานเดียวกัน ได้แก่
  • ราคาต่อหน่วยในขนาดบรรจุเท่ากัน ไม่ใช่ราคาเฉลี่ยจากขนาดบรรจุที่ต่างกัน
  • กรณีที่เป็นสินค้าที่มีการขายควบ หรือมีของแถม ต้องเป็นราคาที่คิดจากการขายควบ หรือคิดของแถมรวมอยู่ด้วย ไม่ใช่ราคาที่คำนวณแยกออกมาเฉพาะสินค้ารายการนั้น ๆ
  • ถ้าเป็นสินค้าที่มีการติดตั้ง ขนส่ง หรือบริการเสริมอื่น ๆ ต้องเป็นราคาที่คิดรวม หรือไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้น ๆ บนเงื่อนไขเดียวกัน

 3. เอกสาร / หลักฐานยืนยัน 3.1 เอกสารของไทวัสดุ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินจากเครื่อง CASHIER หรือ ใบกำกับภาษีเต็ม รูปแบบ 3.2 เอกสารของห้าง หรือร้านค้าอื่น ได้แก่
  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีชื่อที่อยู่ของห้าง หรือร้านค้า ดังกล่าวชัดเจนครบถ้วน พร้อมทั้งระบุราคาสินค้า / ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ )
  • เอกสารใบปลิวโฆษณา แผ่นพับ แค๊ตตาล็อค ใบเสนอราคาที่มีที่อยู่ของห้าง หรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุรายการสินค้าราคา และชื่อของห้าง หรือร้านค้านั้น ๆ ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบรายละเอียดได้
  • ตัวอย่างสินค้าของคู่แข่งที่มีป้ายราคา หรือ ราคาระบุไว้ที่ตัวสินค้าอย่างชัดเจน
 


ยินดีรับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ที่มีใบเสร็จรับเงินไทวัสดุ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ในกรณีดังนี้
 1. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 2. สินค้าที่ใช้งานไม่ได้ อันมีสาเหตุจากความบกพร่องในการผลิต
 3. ยกเว้นสินค้าตัวโชว์, สินค้าลดล้างสต็อก ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี