วัสดุก่อสร้างงานประปาประตูและอุปกรณ์

กระเบื้อง และวัสดุแต่งพื้นและผนังสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ครัว

หลอดไฟ โคมไฟ และงานไฟฟ้าเครื่องมือช่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

สี เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทาสีการเกษตร และตกแต่งสวน