ไทวัสดุ ร่วมสร้างบ้านผู้ยากไร้
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล