ประกาศรางวัลผู้โชคดีรายการ "ไทวัสดุฉลองครบรอบ 7 ปี แจกรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์"

จับรางวัลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ไทวัสดุบางนา


หมายเหตุ :
1. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล