ไทวัสดุ ชวนชาวไทยร่วมบริจาคสร้างฝายโครงการป่ารักษ์น้ำ


     ไทวัสดุ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำ โดยเปิดรับบริจาคสมทบทุนสร้างฝายชะลอน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้านำเงินบริจาคทั้งหมดจัดซื้อปูนซีเมนต์มอบให้องค์การป่ารักษ์น้ำจัดสร้างฝายฯในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561 โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารไทวัสดุ จิตอาสากลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายฯด้วย

     นายรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ที่ 2 จากขวา) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เราตระหนักถึงวิกฤติของป่าต้นน้ำซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ประชาชนทุกคนควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการฟื้นฟูผืนป่า คืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ โดยในปีที่ผ่านๆ มาทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างและซ่อมแซมฝายกั้นน้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งจังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และเพชรบุรี

     นายรัฐวิชญ์ กล่าวเสริมว่า ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำ “โครงการไทวัสดุร่วมสืบสานพระราชปณิธานในโครงการป่ารักษ์น้ำ” ร่วมกับองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ด้วยการเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดหาปูนซีเมนต์ในการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทางบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างฝายชะลอน้ำ ผ่านกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ในร้านไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2560

     “เพราะปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราทุกคนอีกต่อไป ไทวัสดุ จึงขอเป็นกลไกหนึ่งที่ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”