ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง จากใจชาวไทวัสดุ


     ประมวลภาพ พิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที ถวายความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ไทวัสดุ ทุกขาสา พร้อมกันทั่วประเทศ