ไทวัสดุรับมอบประกาศเกียรติคุณ "โครงการรวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก"


นายรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะภาคีเครือข่ายเอกชนที่เข้าร่วมโครงการรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560

โดยทางไทวัสดุได้เข้าร่วมโครงการ รวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมอบคะแนน The1Card 8 คะแนนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านไทวัสดุ ในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดปี 2560 เพื่อร่วมลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกอีกทางหนึ่ง