ไทวัสดุเปิดพื้นที่ 10 สาขา 10 จังหวัดหัวเมืองตั้งเตนท์ตรวจสภาพรถฟรี
เดินหน้าสานต่อโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยไปกับไทวัสดุ” ครั้งที่ 3


            ไทวัสดุ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ภายใต้แนวคิด “ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี” เดินหน้ารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ขับขี่ปลอดภัยไปกับไทวัสดุ” เตรียมเปิดพื้นที่ 10 สาขา 10 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนทั่วไปก่อนเทศกาลหยุดยาวปีใหม่  โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านฝีมือแรงงานในพื้นที่  ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 เมษายน  2560 เป็นระยะเวลา 9 วัน

            นายรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี  ไทวัสดุ จำกัด  เปิดเผยว่า ไทวัสดุ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์การลดปัญหาอุบัติเหตุในสงกรานต์ที่จะถึงนี้  โดยมอบหมายให้ ไทวัสดุ 10 สาขา ที่อยู่ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ และมีประชากรเป็นจำนวนมาก จัดพื้นที่บริเวณด้านหน้า สโตร์ ตั้งเต้นท์ให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 เมษายน 2560 โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษา  ที่มีการเรียนการสอนด้านช่างยนต์ รวมทั้งหน่วยงานด้านฝีมือแรงงานจังหวัดในพื้นที่ จัดนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะมาให้บริการ

            สำหรับโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ไปกับไทวัสดุ” ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้วโดยใน 1 ปี จะจัด 2 ครั้ง คือช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ที่มีการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีผลตอบรับที่ดี ประชาชนให้ความสนใจ และนำรถยนต์, รถจักรยานยนต์ มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ไทวัสดุ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้แล้ว ยังช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลงด้วย ซึ่งไทวัสดุ ได้เลือกทำเลไว้  10 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ เป็นประตูสู่ภูมิภาค ประกอบด้วย สาขาบางบัวทอง, สาขาฉะเชิงเทรา, สาขาจันทบุรี, สาขาระยอง, สาขาเพชรบูรณ์, สาขาพิษณุโลก, สาขาเชียงใหม่, สาขาเชียงราย, สาขาสระบุรี และสาขาอุบลราชธานี