“ไทวัสดุ เคียงข้าง สร้างสุข” มอบท่อประปาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง


มอบท่อประปา
นายไชยา  ชูเกตุ  ผู้จัดการไทวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ยึดแนวคิด “ไทวัสดุ  เคียงข้าง  สร้างสุข”  มอบท่อประปาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ผ่านโครงการปันฝันปันยิ้ม กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย ณ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งจากภัยพิบัติดังกล่าว ทำให้ท่อน้ำประปาได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้ประสานงานกับทางบริษัท ไชโย ไปป์ แอนด์ ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อประปาคุณภาพรายใหญ่ของประเทศ ในการสนับสนุนท่อประปาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยมีพลตรีสิทธิพร  มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นผู้รับมอบ ณ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา