❣️พร้อมแล้ว‼️ เพื่อให้คุณลูกค้าช้อปปิ้งได้อย่างมั่นใจ ห่างไกลโควิด ที่ไทวัสดุ ทุกสาขา!!


ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด

❣️ผู้บริหารจากบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ให้การต้อนรับ นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอแผนงานและมาตรการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเปิดสถานประกอบการ หลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน
โควิด-19 ที่ไทวัสดุ สาขาบางนา โดยไทวัสดุได้มีการจัดเตรียมมาตรการต่างๆ ดังนี้

✅ 1) มาตรการการคัดกรอง
✅ 2) มาตรการการลดความแออัด
✅ 3) มาตรการเพิ่มความปลอดภัยและการลดสัมผัส
✅ 4) มาตรการความสะอาดปลอดภัยทุกจุด

ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด

ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด

ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด

ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด

ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด

ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด

ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด ไทวัสดุ ช้อปมั่นใจ ห่างไกลโควิด