ไทวัสดุ สาขาสระบุรี ได้รับเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เป็นหน่วยงานต้นแบบดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างดีเยี่ยม


ไทวัสดุ สาขาสระบุรี หน่วยงานต้นแบบดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ ได้มี
นโยบายปรับตัว การดำเนินธุรกิจคำนึงถึงความปลอดภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก สำหรับไทวัสดุ บางสาขาที่เปิดให้บริการตามปกติ ได้มีแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน ไทวัสดุ สาขาสระบุรี เป็นหนึ่งในสาขาที่เปิดให้บริการตามปกติ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสระบุรี ได้เข้ามาตรวจสอบ การปฎิบัติงานของสาขา พบว่าดำเนินตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม จึงได้รับความชื่นชมและได้รับเลือกเป็นต้นแบบของจังหวัดสระบุรี

ไทวัสดุ สาขาสระบุรี หน่วยงานต้นแบบดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19

คุณวีระศักดิ์ ภัทรนุภาวัน ผู้จัดการไทวัสดุ สาขาสระบุรี กล่าวว่า “พนักงานและลูกค้าเราต้องปลอดภัย อยากให้สถานการณ์ดีขึ้น ภูมิใจที่มีส่วนช่วยในการดำเนินการควบคุมป้องกันโรค มาตรการที่ทำส่งผลให้พนักงานและลูกค้ามั่นใจ ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐของสระบุรี ที่มาเยี่ยม ชื่นชม และให้โอกาสแสดงพลัง เรายินดีให้ความร่วมมือต่อไป”

ไทวัสดุ สาขาสระบุรี หน่วยงานต้นแบบดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19

ทั้งนี้ ไทวัสดุ ขอขอบคุณคำชื่นชมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นับเป็นกำลังใจสำคัญในการปฎิบัติงานของพนักงานทุกท่าน เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว