72 หมดไฟแล้วจริงหรือ?


หลายคนอาจมองว่า "พนักงานอาวุโส" คือคนที่ใกล้พ้นสภาพการทำงาน
และควรเตรียมตัวพักผ่อน ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเพียงอย่างเดียว

แต่เรื่องราวชีวิตจริงของ "ลุงปรีชา" และ "พี่สายหยด" แห่งครอบครัวไทวัสดุจะทำให้คุณรู้ว่า
อายุไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำงานเสมอไป

มาตามค้นหาคำตอบไปด้วยกันว่า...72 หมดไฟแล้วจริงหรือ?