ไทวัสดุ มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก


ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

     สืบเนื่องจาก เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา เกิดวิกฤติพายุโซนร้อนปาบึกขึ้น ซึ่งได้สร้างความเสียหายมากมายให้กับบ้านเรือนของพี่น้องชาวใต้ในหลายพื้นที่

     คุณไชยา ชูเกตุ ผู้จัดการไทวัสดุสาขา สุราษฎร์ธานี จึงได้เป็นผู้แทนบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในการมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท มอบให้แก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนและซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหาย ให้แก่ คุณจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คุณวานิช นาคมาก นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันก่อนครับ