ไทวัสดุร่วมกับมูลนิธิปันฝันปันยิ้มสนับสนุนวัสดุในการสร้าง และซ่อมแซมบ้านให้แก่กรมพัฒนาสังคมฯ