กิจกรรม ตอบเเทนสังคม เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
โครงการไทวัสดุ มหกรรมเครื่องมือช่าง เครื่องมือเก่า แลกเครื่องใหม่ ปีที่ 5


     โครงการไทวัสดุ มหกรรมเครื่องมือช่าง เครื่องมือเก่า แลกเครื่องใหม่ ปีที่ 5 โดย คุณอัครรัตน์ ดวงแก้ว และ คุณวิชญะ จันทรังสิกุล ตัวแทนบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เข้าพบพระราชธรรมนิเทศ(พยอม กลฺยาโณ) ที่วัดสวนแก้ว เพื่อถวายเครื่องตัดเหล็ก Giant Tech และ เครื่องมือช่างในโครงการไทวัสดุ มหกรรมเครื่องมือช่าง เครื่องมือเก่าแลกใหม่ ปี 5 จำนวน1,500ชิ้น ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพต่อไป