ไทวัสดุ มหาชัย สถานประกอบการ “โรงงานสีขาว"
โดยกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ไทวัสดุ แจกจริง!!! เผยโฉมหน้าผู้โชคดีจากรายการ ช้อป 500 ลุ้นรับทองฟรี 500,000 บาท

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ทางกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดให้มี “พิธีมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวและอบรมกฏหมายคุ้มครองแรงงาน” ขึ้น
เพื่อเป็นเกียรติให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกการประกวด "โครงการโรงงานสีขาว" ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามที่ทางกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานได้กำหนดไว้ โดยไทวัสดุ สาขามหาชัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการ “โรงงานสีขาว"
โดยมีคุณอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่คุณสุนันท์ จันทรังสิกุล ผู้จัดการสาขาไทวัสดุ มหาชัย
ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร