กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย

  1. แจ้งบัตรชำรุด หรือสุญหายได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าไทวัสดุทุกสาขา
  2. กรณีบัตรสูญหาย เช่น กระเป๋าสตางค์หาย, น้ำท่วม, บัตรถูกทำลายเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ เสียค่าเปลี่ยน บัตรใหม่ 50 บาท
  3. หากมีใบแจ้งความเปลี่ยนบัตรฟรี แจ้งบัตรสูญหายพร้อมใบแจ้งความได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า
  4. เจ้าหน้าที่จะออกบัตรสมาชิกใบใหม่ และโอนคะแนนจากบัตรสมาชิกใบเก่ามายังบัตรสมาิชิกใบใหม่ พร้อมยกเลิกบัตรสมาชิกใบเก่าทันที

กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2660-1000
หรือ แก้ไขด้วยตนเอง เพียงลงทะเบียนผ่าน https://www.the-1-card.com/Register/Thai