ไทวัสดุสาขาปากช่อง ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 - 12 เม.ย. 2563

ไทวัสดุสาขาปากช่อง

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาปากช่อง)
7 หมู่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
หมายเลขติดต่อ 044 002 500

คลิกเพื่อดูแผนที่