ไทวัสดุสาขาตรัง

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาตรัง)
7/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ติดโรงเรียนตรังวิทยา โทร.075-820700

คลิกเพื่อดูแผนที่