ไทวัสดุสาขาเชียงใหม่

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาไทวัสดุ เชียงใหม่)
111 หมู่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 50140
หมายเลขติดต่อ 052-001-200

คลิกเพื่อดูแผนที่