Bath Ware : ขั้นตอนการติดตั้งสุขภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 1 ปิดวาล์วน้ำแล้ว ถอดโถสุขภัณฑ์ชุดเก่าออก โดยงัดตัวโถส้วมและฝาครอบเกลียวออก เพื่อความสะดวกในการถอดแหวนยา

ขั้นตอนที่ 2 ขูดปะเก็นและวัสดุอุดของเก่าออกจากพื้นหน้าแปลน ทดลองวางโถส้วม โดยดูจากช่องยึดสลักที่ฐาน หากไม่ตรง ให้ทำการเจาะรูใหม่
โดยวางโถส้วมให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าแปลน และขนานกับกำแพง จากนั้นเดินท่อต่อจากแทงค์เข้าสู่ตัววาล์ว

ขั้นตอนที่ 3 พลิกด้านฐานของโถส้วมขึ้น ใส่ปะเก็นที่ฐานโถและใส่วัสดุกันรั่วซึมที่พื้นหน้าแปลน แล้วค่อยๆกดปะเก็นลงที่บริเวณปลายท่อน้ำของโถส้วม

ขั้นตอนที่ 4 เทน้ำลงในโถส้วมเพื่อตรวจสอบรอยรั่ว และฝาปิดสลักเกลียว

ขั้นตอนที่ 5 ขันน็อตยึดโถส้วมกับพื้นให้แน่น แล้วเปิดวาล์วน้ำเพื่อตรวจสอบรอยรั่วอีกครั้ง ติดตั้งฝารองนั่งตามขั้นตอนของผู้ผลิต