This is an example of a HTML caption with a link.
สินค้าลดแหลก
ผู้จัดการไทวัสดุ สาขาพิษณุโลก ส่งมอบส้วมกระดาษให้แก่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิษณุโลก
นำไปบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม...
ไทวัสดุรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น จำนวน 39 รางวัล
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด นำทีมผู้จัดการสาขา และพนักงาน ไทวัสดุ ทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ...
มอบวัสดุก่อสร้าง และเงินรวมมูลค่า เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสถานีตำรวจ
นายชูเกียรติ โฉมจิตร ผู้จัดการไทวัสดุ สาขาอุดรธานี ตัวแทนบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด มอบวัสดุก่อสร้าง และเงินรวมมูลค่า 200,000 บาท...