This is an example of a HTML caption with a link.
สินค้าลดแหลก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “ไทวัสดุ”
โดยมี สอางทิพย์ อมรฉัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด เป็นผู้รับมอบ ในฐานะเป็นภาคีภาคธุรกิจภาคเอกชน...