ท่านสามารถ เสนอแนะ และติชม เว็บไซต์ ของเราเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของท่านให้ดีที่สุด
โดยท่านสามารถกรอกข้อมูล และข้อเสนอแนะได้ตามที่เราได้จัดเตรียมไว้นี้


 
หัวข้อ:


ชื่อจริงและนามสกุล:


ที่อยู่:


เบอร์โทรศัพท์:


อีเมล์*:


เลขที่สมาชิก :

ข้อเสนอแนะ/ ข้อติชม:


 

สนใจพื้นที่ร้านค้าเช่า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สินค้าตกแต่งบ้านและสวน ร้านต้นไม้
ติดต่อที่ที่สำนักงานใหญ่ โทร. 02-101-7949 หรือ 080-249-2355 (ในเวลาทำการ)